Żegocina

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Żegocina

Żegocina 316
32-731 Żegocina
Polska

Urząd Gminy Żegocina

Żegocina 316
32-731 Żegocina
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Żegocina

Żegocina 316
32-731 Żegocina
Polska