Zaleszany

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Zaleszany

ul. Kościuszki 16
37-415 Zaleszany
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Zaleszany

Pl. Kościuszki 6
37-415 Zaleszany
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Zaleszany

ul. Tadeusza Kościuszki 16
37-415 Zaleszany
Polska