Zabierzów

Urząd Adres urzędu
Jurajska Izba Gospodarcza

Kolejowa 38
32-080 Zabierzów
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Cmentarna 2
32-080 Zabierzów
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Zabierzów

ul. Kolejowa 11
32-080 Zabierzów
Polska