Wręczyca Wielka

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Wręczyca Wielka

ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej

ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Wręczyca Wielka

ul Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
Polska