Wielgie

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Wielgie

ul. Starowiejska 8
87-603 Wielgie
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielgie

Starowiejska 8
87-603 Wielgie
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Wielgie

ul. Starowiejska 8
87-603 Wielgie
Polska