Widawa

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Widawa

ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Widawa

Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Widawa

ul. Rynek Kościuszki 10
98-170 Widawa
Polska