Walce

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Walce

ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Walcach

Zamkowa 87
47-344 Walce
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Walce

ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce
Polska