Waganiec

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Waganiec

ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Waganiec

Dworcowa 7
87-731 Waganiec
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Waganiec

ul. Dworcowa 11
87-731 Waganiec
Polska