Ujsoły

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Ujsoły

ul. Gminna 1
34-371 Ujsoły
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ujsoły

Gminna 1
34-371 Ujsoły
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Ujsoły

ul.Gminna 1
34-371 Ujsoły
Polska