Tryńcza

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Tryńcza

ul. Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Tryńcza

Tryńcza 123
37-204 Tryńcza
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Tryńcza

Tryńcza 127
37-204 Tryńcza
Polska