Szyce

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wielka Wieś

Plac Wspólnoty 2
32-085 Szyce
Polska