Sypniewo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Sypniewo

ul. Ostrołęcka 27
06-216 Sypniewo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sypniewo

Ostrołęcka 27
06-216 Sypniewo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Sypniewo

ul. Ostołęcka 27
06-216 Sypniewo
Polska