Sterdyń

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Sterdyń

ul. Kościuszki 6
08-320 Sterdyń
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sterdyń

Wojska Polskiego 17
08-320 Sterdyń
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Sterdyń

ul. Tadeusza Kościuszki 6
08-320 Sterdyń
Polska