Stary Dzików

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Stary Dzików

ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stary Dzików

Kościuszki 86
37-632 Stary Dzików
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Stary Dzików

ul. Kościuszki 79
37-632 Stary Dzików
Polska