Stare Pole

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Stare Pole

ul. Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stare Pole

Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Stare Pole

Marynarki Wojennej 6
82-220 Stare Pole
Polska