Stare Miasto

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Stare Miasto

ul. Główna 16b
62-571 Stare Miasto
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stare Miasto

Lisiecka 15a
62-571 Stare Miasto
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Stare Miasto

ul. Główna 16B
62-571 Stare Miasto
Polska