Srzyżewice

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Srzyżewice

Strzyżewice 109
23-107 Srzyżewice
Polska