Sorkwity

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Sorkwity

ul. Olsztyńska 16A
11-731 Sorkwity
Polska

Urząd Gminy Sorkwity

ul. Olsztyńska 16a
11-731 Sorkwity
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Sorkwity

Olsztyńska 16 A
11-731 Sorkwity
Polska