Sokoły

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Sokoły

Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10
18-218 Sokoły
Polska