Ślemień

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ślemień

Krakowska 124
34-323 Ślemień
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Ślemień

ul. Krakowska 148
34-323 Ślemień
Polska

Urząd Gminy Ślemień

ul. Krakowska 148
34-323 Ślemień
Polska