Skołyszyn

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Skołyszyn

Skołyszyn 317
38-242 Skołyszyn
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Skołyszyn

Skołyszyn 12
38-242 Skołyszyn
Polska

Urząd Gminy Skołyszyn

ul. Skołyszyn 12
38-242 Skołyszyn
Polska