Rokiciny

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Rokiciny

ul. Tomaszowska 9
97-221 Rokiciny
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Rokiciny

ul. Tomaszowska 9
97-221 Rokiciny
Polska