Przykona

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Przykona

ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przykona

Szkolna 3
62-731 Przykona
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Przykona

ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
Polska