Przodkowo

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Przodkowo

ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przodkowo

Kartuska 23
83-304 Przodkowo
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Przodkowo

Kartuska 21
83-304 Przodkowo
Polska