Przemęt

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Przemęt

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Przemęt

Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Przemęt

ul. Jagiellońska 8
64-234 Przemęt
Polska