Pruszcz

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Pruszcz

ul. Główna 33
86-120 Pruszcz
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszcz

Główna 33
86-120 Pruszcz
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Pruszcz

ul. Główna 33
86-120 Pruszcz
Polska