Pozezdrze

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Pozezdrze

ul. 1 Maja 1 a
11-610 Pozezdrze
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Pozezdrze

1 Maja 1a
11-610 Pozezdrze
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Pozezdrze

ul. 1 Maja 1 a
11-610 Pozezdrze
Polska