Płaska

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Płaska

ul. Płaska
16-326 Płaska
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Płaska

Płaska 53
16-326 Płaska
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Płaska

Płaska 53
16-326 Płaska
Polska