Parzęczew

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Parzęczew

ul. Południowa 1
95-045 Parzęczew
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Parzęczew

Południowa 1
95-045 Parzęczew
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Parzęczew

ul. Południowa 1
95-045 Parzęczew
Polska