Padew Narodowa

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Padew Narodowa

ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Padew Narodowa

Ks. Jana Kica 8
39-340 Padew Narodowa
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Padew Narodowa

ul. Grunwaldzka 2
39-340 Padew Narodowa
Polska