Oborniki Wklp.

Urząd Adres urzędu
Sąd Rejonowy w Obornikach

Marszałka Józefa Piłsudskiego 47
64-600 Oborniki Wklp.
Polska