Niemce

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Niemce

ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Lubelska 119
21-025 Niemce
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Niemce

ul. Lubelska 121
21-025 Niemce
Polska