Medyka

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Medyka

ul. Medyka 288
37-732 Medyka
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Medyka

Medyka 159
37-732 Medyka
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Medyka

Medyka 288
37-732 Medyka
Polska