Majdan Królewski

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Majdan Królewski

ul. Rynek 1A
36-110 Majdan Królewski
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Majdan Królewski

Plac Rynek 1a
36-110 Majdan Królewski
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Majdan Królewski

ul. Rynek 1A
36-110 Majdan Królewski
Polska