Łyse

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Łyse

ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse
Polska

Urząd Gminy Łyse

ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łyse

Ostrołęcka 2
07-437 Łyse
Polska