Łukta

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Łukta

ul. Mazurska 2
14-105 Łukta
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łukta

Mazurska 10
14-105 Łukta
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Łukta

ul. Mazurska 2
14-105 Łukta
Polska