Lubycza-Królewska

Urząd Adres urzędu
Urząd Stanu Cywilnego Lubycza-Królewska

ul. Kolejowa 1
22-680 Lubycza-Królewska
Polska