Łubniany

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Łubniany

ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łubniany

Opolska 53a
46-024 Łubniany
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Łubniany

ul. Opolska 104
46-024 Łubniany
Polska