Lipka

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Lipka

ul. Kościuszki 28
77-420 Lipka
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lipka

Kościuszki 28
77-420 Lipka
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Lipka

ul. Kościuszki 28
77-420 Lipka
Polska