Lipinki Łużyckie

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie

ul. Główna 9
68-213 Lipinki Łużyckie
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lipinki Łużyckie

Główna 9
68-213 Lipinki Łużyckie
Polska