Lipie

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Lipie

ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lipie

Częstochowska 29
42-165 Lipie
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Lipie

ul.Częstochowska 29
42-165 Lipie
Polska