Lgota Wielka

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Lgota Wielka

ul. Radomszczańska 60
97-565 Lgota Wielka
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lgocie Wielkiej

Radomszczańska 60
97-565 Lgota Wielka
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Lgota Wielka

ul. Radomszczańska 60
97-565 Lgota Wielka
Polska