Łęka Opatowska

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Łęka Opatowska

ul. Akacjowa 4
63-645 Łęka Opatowska
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łęka Opatowska

Akacjowa 4
63-645 Łęka Opatowska
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Łęka Opatowska

ul. Akacjowa 4
63-645 Łęka Opatowska
Polska