Legnickie Pole

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Legnickie Pole

ul. Dientzenhofera 1
59-241 Legnickie Pole
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Legnickie Pole

Pl. H.Pobożnego 6
59-241 Legnickie Pole
Polska