Łapsze Niżne

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy w Łapszach Niżnych

ul. Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne
Polska

Ośrodek Pomocy Społecznej Łapsze Niżne

Jana Pawła Ii 18
34-442 Łapsze Niżne
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Łapsze Niżne

ul. Jana Pawła II 20
34-442 Łapsze Niżne
Polska