Łambinowice

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Łambinowice

ul. Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łambinowice

Generała Zawadzkiego 33
48-316 Łambinowice
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Łambinowice

ul. Generała Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice
Polska