Lądek

Urząd Adres urzędu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lądek

Pyzderska 20
62-406 Lądek
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Lądek

ul. Rynek 26
62-406 Lądek
Polska

Urząd Gminy Lądek

ul. Rynek 26
62-406 Lądek
Polska