Łąck

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Łąck

ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łąck

Gostynińska 2
09-520 Łąck
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Łąck

ul.Gostynińska 2
09-520 Łąck
Polska