Łabunie

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Łabunie

ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie
Polska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Łabunie

Orzechowa 10
22-437 Łabunie
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Łabunie

ul. Zamojska 50
22-437 Łabunie
Polska