Kozubszczyzna

Urząd Adres urzędu
Urząd Gminy Konopnica

ul. Kozubszczyzna 127 A
21-030 Kozubszczyzna
Polska

Urząd Stanu Cywilnego Kozubszczyzna

Kozubszczyzna 127 A
21-030 Kozubszczyzna
Polska